Na de behandeling


Als de orthodontische behandeling is afgerond zal in de regel om het verkregen resultaat zo goed mogelijk te behouden retentie-apparatuur worden geplaatst. Dit bestaat in het algemeen uit een spalkje wat achter de voortanden wordt bevestigd (om te voorkomen dat de tanden weer onregelmatig kunnen gaan staan) en/of een plaat (als er kiezen zijn getrokken of de bovenkaak is verbreed).

Het schuiven van tanden komt ook voor bij mensen die geen orthodontische behandeling hebben gehad. Daarom zal het spalkje doorgaans ook permanent achter de voortanden blijven zitten. Dit levert in principe geen problemen op mits er sprake is van een goede mondhygiëne.

De stabiliteit van het verkregen behandelresultaat en de toestand van de spalkjes zal middels diverse controles nauwlettend in de gaten worden gehouden. Zorg dat deze afspraken worden nagekomen!