Kwaliteit


Om de hoge kwaliteit en veiligheid van onze zorgverlening te garanderen, hebben wij bepaalde processen en (controle)systemen ingericht.

Door middel van visitaties wordt in onze praktijk gecontroleerd of er op de juiste manier gewerkt wordt en of er nog zaken verbeterd kunnen worden. Bij een visitatie worden vragen gesteld aan medewerkers en vindt een anonieme dossiercontrole plaats. Bovendien worden behandelingen en resultaten beoordeeld. Met de uitkomsten van deze visitaties kunnen we onze processen verbeteren en onze medewerkers verder opleiden en trainen. Bij- en nascholing zijn een belangrijke voorwaarde om kwalitatief goede orthodontische zorg te verlenen. Dit geldt zowel voor de orthodontist als de assistenten.

De praktijk is ISO 9001 gecertificeerd en in het bezit van een branchecertificaat.