Loading...

Uitgebreid Onderzoek

Voordat met de behandeling wordt gestart zal er eerst een uitgebreid onderzoek plaatsvinden, om informatie te verzamelen. Hierbij worden afdrukken van het gebit gemaakt, lichtfoto’s en röntgenfoto’s. Met behulp van deze informatie en eventuele persoonlijke wensen kan de orthodontist een behandelplan opstellen. Soms zijn er zelfs meerdere behandelopties.

Bij de bespreking van het behandelplan met de patiënt en een ouder/ verzorger komen de diagnose, de orthodontische behandeling en de financiële consequenties aan de orde. De te gebruiken beugels zullen worden getoond. Tevens is er bij de bespreking tijd om eventuele vragen te stellen. Door het maken van eventuele vervolgafspraken gaat men (patiënt danwel ouder(s)/verzorger(s)) akkoord met het behandelplan.